Noc vědců v ČR

 

V ČR se Noci vědců účastnila od samotného počátku Česká astronomická společnost, která organizovala přednášky a akce v hvězdárnách a planetáriích. Postupně se připojovaly univerzity, science learningová centra, muzea, vědecká pracoviště. Od roku 2009 Noc vědců v ČR koordinovala Techmania Science Center Plzeň. Jednotliví organizátoři v ČR sestavovali program na předem dohodnutá témata, například BEZPEČNOST, MOBILITA apod. Zájem návštěvníků i organizátorů rok co rok roste.

 

 

Národní koordinátor

Národním koordinátorem Noci vědců 2018 v ČR se stal tým Ostrava – volné sdružení Ostravské univerzity, VŠB – Technické univerzity Ostrava a Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Tým Ostrava vystřídal Techmanii Science Center Plzeň. Společně s univerzitami, vědeckými a vzdělávacími institucemi připravujeme program ve jménu spolupráce a jednotné komunikace akce na téma 100 ČESKÉ VĚDY.

 

Tyto stránky slouží jako rozcestník na program jednotlivých organizátorů a kontaktů na ně.

 

Pokud se chcete připojit jako návštěvník, vyberte si program podle vašeho bydliště nebo navštivte jiná města a instituce, jejichž nabídka vás zaujala.

 

Pokud se chcete stát organizátorem, kontaktujte národního koordinátora.

 

Pokud se chcete stát partnerem, kontaktujte koordinátora.

 

Kontakty

 

Jitřenka Navrátilová – národní koordinátor, koordinator@noc-vedcu.cz, +420731068263

Jarmila Černá - VŠB-TUO koordinátorka programu, jarmila.cerna@vsb.cz, +420734174105

Petra Čubíková - OU koordinátorka programu, petra.cubikova@osu.cz, +420734723450

Stanislav Ožana - projektový manažer CRP 18+, stanislav.ozana@osu.cz , +420776766288

Ivana Češková - Svět techniky DOV koordinátorka programu, ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz, +420727973936