Ostravská univerzita 

Už teď pro vás na Ostravské univerzitě chystáme vymazlený program na téma Šetrně k planetě. Ten se uskuteční v rámci 6 fakult, které vmáčkneme do 3 budov. Ano, jsme tak trochu kouzelníci, ale především skvělí tvůrci vědy, kterou vám naservírujeme s láskou, odborností, ale hlavně s ohledem k naší planetě. Programu bude brzy, těšte se!

 

Náš program

 

 

Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřuje v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědeckých a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s průmyslovou a technickou sférou.

 

Klade si za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních, environmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město. Také proto chce nadále využívat svůj potenciál k reflexi identity, kultury a historie regionu i k jeho kultivaci prostřednictvím uměleckých tvůrčích činností.

 

Ostravská univerzita je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.

 

Univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně podporuje kvalitní vědecké aktivity a zároveň systematicky vyhledává nové výzkumné oblasti a týmy s potenciálem k dosažení excelentních výsledků.

 

Ostravská univerzita se otevírá výzvám soudobé společnosti a rozvíjí zodpovědný a individuální přístup k širokému spektru studentů včetně specifických skupin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění, studenti se specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístupu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci s veřejností.