VŠB-TU Ostrava

Při všem, co děláme, myslíme na lidi. Ať už zlepšujeme současné technologie nebo vymýšlíme nové vynálezy
v oblasti přírodovědných a technických věd.
 

Těšte se na bohatý program Noci vědců v porubském kampusu, ale i mimo něj!
 

Představíme vám zajímavá a nečekaná témata týkající se našeho života a jak ŠETRNĚ se K naší PLANETĚ chováme.

 

 

Náš program

 

 

Jsme součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR. Předáváme znalosti, rozvíjíme dovednosti a vytváříme prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření. Spolupracujeme s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.

Naším základním úkolem je poskytovat vysokoškolsé vzdělání, rozvíjet výzkum a vývoj a rozvíjet spolupráci s praxí. VŠB-TUO má velmi bohatou historii, která je od počátků spjata s těžbou nerostů. Podívejte se, jak se naše univerzita vyvíjela krok po kroku až do dnešní moderní podoby.