Tisková zpráva 1/2015

 

Světlo

17. září 2015

 

Praha - I světlo má svou historii. Nevěříte? Že už na počátku všeho bylo řečeno „budiž světlo“ – a bylo světlo? Tak snadné to nebylo. Světlo se totiž zrodilo, až když novorozený vesmír trošku ochladl. Nejen tohle se může dozvědět každý, kdo přijde na Noc vědců 2015, která se připojila k Mezinárodnímu roku světla a světelných technologií vyhlášenému OSN.

 

Noc vědců stejně jako Mezinárodní rok světla připomínají letošní kulatá jubilea významných vědeckých objevů souvisejících se světlem:

  • tisíc let, co arabský vědec Alhazen napsal svou Knihu optiky, v níž popsal fyzikální podstatu a vlastnosti světla a princip lidského vidění; právě on položil základy optice,
  • dvě stě let, kdy se francouzský fyzik Augustin-Jean Fresnel začal zabývat myšlenkou, že světlo je vlastně vlnění,
  • sto padesát let, kdy Skot James Clerk Maxwell, otec barevné fotografie, formuloval rovnice, které vysvětlovaly všechny známé zákonitosti elektrických a magnetických polí,
  • sto let, co Albert Einstein formuloval svou obecnou teorii relativity, v níž světlo hraje klíčovou roli,
  • padesát let, co čínský vědec Charles Kuen Kao započal svůj výzkum v oblasti optických vláken, u nichž dokázal, že je možné je využít v telekomunikacích.

 

Noc vědců se uskuteční v pátek 25. září 2015 na desítkách atraktivních míst v celé republice. Organizátory Noci vědců jsou přední instituce české a moravské popularizace vědy: univerzity, hvězdárny, planetária, science centra, výzkumné ústavy a další. Pro nejširší
veřejnost připravily populárně-vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, zábavné show, hudební vystoupení i otevřené dveře.

 

Například Ostravská univerzita připravila simulovanou prohlídku jeskyně nebo workshop, jenž přiblíží svět nevidomých. Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zase láká návštěvníky na optické klamy, Křižíkovu lampu nebo malování světlem. Pardubická univerzita si na Noc vědců dokonce přichystala slavnostní otevření nové trati, po níž se návštěvníci budou moci svézt experimentálním kolejovým vozidlem. Liberecká iQLANDIA zve na vědecká pódiová vystoupení pro děti i dospělé nebo workshop o chemiluminiscenci.
Olomoucká Pevnost poznání zpřístupní zdarma dvě své expozice a připravila laserovou světelnou show na opravenou budovu bývalého dělostřeleckého skladu. Gymnázium V. B. Třebízského ve Slaném se zase pokusí o zápis do knihy rekordů. A tradiční velký partner Noci vědců, Česká astronomická společnost, nabídne program hned na třiceti místech po celé republice. Vedle pozorování Slunce či objektů noční oblohy tu návštěvníci třeba uvidí, že i obyčejná tráva dokáže svítit (Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice) nebo se dozvědí, kdy Zemi čeká další srážka s velkým meteoritem (Tachov).


Národním koordinátorem Noci vědců je plzeňské Techmania Science Center. Jeho program bude probíhat v budově Gymnázia Luďka Pika v Plzni na Doubravce. Kromě Techmanie se zde představí i další regionální organizátoři, jako jsou gymnázia, základní školy,
Škodovka či univerzita.


Noc vědců je projekt Evropské komise a jejím posláním je popularizace vědy a techniky.
Má podobu několika stovek festivalů vědy po celé Evropě. V loňském roce se v ČR konala na čtyřech desítkách míst a navštívilo ji 34,5 tisíce lidí.


Podrobné programy ve všech místech konání naleznete na www.noc-vedcu.cz. Další informace jsou průběžně zveřejňovány i na facebooku. Hlavním mediálním partnerem Noci vědců je Rádio Junior.

 

ORGANIZÁTOŘI

Česká astronomická společnost
Brno – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Brno – Fakulta chemická VUT v Brně
Brno – Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Brno – Fakulta stavební VUT v Brně
Brno – Fakulta strojního inženýrství v Brně
Brno – Hvězdárna a planetárium Brno
Brno – Masarykova univerzita
Brno – Mendelova univerzita v Brně
Brno – Technické muzeum v Brně
Brno – VIDA! science centrum
Hradec Králové – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Hradec Králové – Univerzita Hradec Králové
Kralupy nad Vltavou – Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Liberec – iQLANDIA
Olomouc – Pevnost poznání
Ostrava – Ostravská univerzita v Ostravě
Pardubice – Univerzita Pardubice
Plzeň – Techmania Science Center
Praha – České vysoké učení technické v Praze
Praha – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – Štefánikova hvězdárna
Praha – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rychnov nad Kněžnou – Gymnázium F. M. Pelcla
Slaný – SRPDŠ Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném
Vsetín – ZŠ Vsetín, Sychrov
Zlín – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně