Tisková zpráva 2/2018

 

Tým Ostravy se stal národním koordinátorem Noci vědců

12. února 2018

 

Národním koordinátorem Noci vědců stal ostravský tým složený zástupců obou ostravských univerzit a Světa techniky. Bude tak zajišťovat komunikaci mezi republikovými pořadateli, ale i nadnárodní komunikaci s Evropskou komisí a dalšími partnery.

 

Organizátoři Noci vědců v ČR nově zvolili národním koordinátorem tým Ostrava, což je volné sdružení institucí Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Svět techniky v Dolních Vítkovicích. „Náš ostravský tým chce navázat na dobrou práci dosavadního koordinátora a na velké renomé akce. Cílem je zlepšit komunikaci mezi organizátory, zajistit jednotné PR, jednotnou a profesionální grafiku vystihující téma a charakter akce, založit nové webové stránky a udržovat je živé, včetně sociálních sítí,“ uvádí Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity. Od převzetí role národního koordinátora uspořádal tým konferenci organizátorů Noci vědců 2018 a dnes proběhne druhé pracovní jednání v Ostravě. Společně chtějí propojit Noc vědců s oslavami 100. výročí založení republiky, odhlasovaným tématem tohoto ročníku je proto téma 100 LET ČESKÉ VĚDY, na který se může veřejnost těšit 5. října 2018. Jednou z hlavních priorit týmu Ostrava je také spuštění nového webu www.noc-vedcu.cz  jako tzv. rozcestníku, který bude odkazovat na programy a kontakty jednotlivých organizátorů a také umožní dostatečnou prezentaci partnerů akce (po vzoru Ostravské Noci vědců: www.ostravskanocvedcu.cz).

 

Ostrava se do Noci vědců zapojuje od roku 2013. Z původně relativně drobné akce při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity se vyklubala událost, která vědou proplétá doslova celou Ostravu. Díky spolupráci dvou ostravských univerzit, Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava, jsou stanoviště Ostravské noci vědců v mnoha městských částech a nabízejí rozmanitý program - od kouzel techniky, přes společenská témata až po přírodní zázraky.  V roce 2017 se k organizaci akce připojil také Svět techniky v Dolních Vítkovicích a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

 

Od roku 2009 Noc vědců v ČR koordinovala Techmania Science Center Plzeň. Jednotliví organizátoři v ČR sestavovali program na předem dohodnutá témata, například BEZPEČNOST, MOBILITA apod. Zájem návštěvníků i organizátorů rok co rok roste.